Velkommen til Hematologisk Vintermøte 2018
Konseptgodkjent
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec
START DIN PÅMELDING!

Program vintermøte Norsk selskap for Hematologi 8. og 9. mars 2018

Torsdag 8. mars

10.00 – 10.05    Velkommen – Tor Henrik Tvedt

10.05 – 11.45    Maligne lymfomer – Møteleder Eivind Galteland

10.05 – 10.40    Behandling av Morbus Waldenstrøm, Professor Eva Kimby, Karolinska Institutet

10.45 – 11.15    Diffust storcellet B-celle lymfom, en oversikt over behandling 2018, Overlege Harald Holte, Det norske radiumhospitalet, OUS.

11.15 – 11.35    Prognostiske markører ved KLL, Professor Geir E. Tjønnfjord, Rikshospitalet, OUS

11.35 – 11.45    Diskusjon

11.45 – 12.00    Pause

12.00 – 13.00    Akutt myelogen leukemi del 1– Møteleder Galina Tsykunova

12.00 – 13.00    MRD hvor står vi og hvor skal vi. Hva gjør man i Sverige

Introduksjon 30-40 minutter Åsa Derlof, Karolinska Institutet

Diskusjon 20 til 30 minutter

13.00 – 14.00    Lunsj

14.00 – 14.30    Akutt myelogen leukemi del 2– Møteleder Galina Tsykunova

14.00 – 1430    Gemtuzumab ozogamizin til behandling av AML og APL. Overlege Jakob Dalgård, Drammen Sykehus, Vestre Viken

14.30 – 14.45    Orientering om nytt handlingsprogram akutt myelogen leukemi.

14.45 – 15.00    Orientering om nye CAD studier.

15.00 – 15.10    Pause

15.10 – 15.45    Status for spesialistutdanning.

Orientering ved Peter Meyer, Stavanger Universitetsykehus.

15.45 – 17.15    Frie foredrag – Møteleder Waleed Ghanima

17.15 – 19.00    Årsmøte

Fredag 9. mars

08.00 – 09.15    Post-trombotisk syndrom – Møteleder Anders Dahm

08.00 – 08.30    Post-trombotiske syndromer: Post-trombotisk syndrom – årsaksmekanismer og diagnose. Overlege Hilde Skuterud Wik, Rikshospitalet OUS

08.30 – 08.40    Diskusjon

08.40 – 09.05    Post-trombotiske syndromer: Post-trombotisk syndrom i lungene – finnes det? Overlege Waleed Ghanima, Sykehuset Østfold Kalnes

09.05 – 09.20    Pause

09.20 – 10.00    Lokal trombolyse ved VTE, riktig eller galt?

20 min foredrag og 20 min diskusjon, Per Morten Sandset, Viserektor UiO

10.15 – 11.00    Farlige paraproteiner – Møteleder Eirik Tjønnfjord

10.15 – 11.00    Kryoglobulinemi. Øyvind Midtvedt, Rikshospitalet, OUS

11.00 – 11.45    Ny Behandling ved amyloidose. Morten Salomo, Rigshospitalet, København

12.00 – 13.00    Lunsj

13.00 – 14. 00    Myelomatose – Møteleder – Waleed Ghanima

13.00 – 13.45    Paneldiskusjon: Tandem HMAS:

                               For: Fredrik Schjesvold

                               Mot: Kvam

13.45 – 14.05    Nytt skjema til Kreftregisteret. Professor Anders Waage, NTNU, Trondheim

14.05 – 14.30    Medfødte benmargssviktsyndromer. Dr. Bechensteen, Rikshospitalet, OUS

14.30 – 15.00    Slutt, Tor H Tvedt